21. Konferencja Miasta w Internecie

Gdańsk | Europejskie Centrum Solidarności

28-30 czerwca 2017

PRZEŁOMY I KOLEINY CYFROWEGO PAŃSTWA

Innowacja - Inteligencja - Interakcja

Rok 2017 przyniesie decyzje przesądzające o kształcie cyfrowych inwestycji w najbliższych 3-5 latach. Z mgły wieloletniej debaty wyłania się informatyczna architektura Polski. Co kilka tygodni pojawiają się nowe e-usługi publiczne dostępne potencjalnie w skali całego kraju. Władze województw ogłaszają najważniejsze konkursy na samorządowe projekty cyfrowe, które skonsumują lwią część ostatnich zapewne funduszy unijnych na ten cel. Operatorzy otrzymają finansowe wsparcie na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w tysiącach szkół, do których trafi wkrótce edukacja dzieci w zakresie programowania. Prawda to, czy fałsz? Jest sposób, aby się o tym przekonać. Kompleksowy i szczegółowy obraz cyfrowego rozwoju Polski przedstawimy podczas 21 KMWI w Gdańsku. I podejmiemy nad nim - obiecuję - dyskusję rzetelną i otwartą do bólu.

ZAPRASZAM!

KRZYSZTOF  GŁOMB
PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA "MIASTA W INTERNECIE"

ARCHITEKTURA CYFROWEJ POLSKI
Przegląd „linii współpracy” Rząd - Samorząd: projekty e-usług publicznych, platformy aplikacje.gov.pl, platformy obywatel.gov.pl.
MAPA CYFROWYCH PROJEKTÓW REGIONALNYCH
Przegląd innowacyjnych projektów średniej i dużej skali realizowanych i planowanych do realizacji w województwach.
DANE PUBLICZNE – PRAWO OBYWATELI I SZANSA NA BIZNES
Otwieranie zasobów danych przez administrację lokalną. Przegląd inicjatyw Ministerstwa Cyfryzacji oraz działań najbardziej aktywnych samorządów miejskich.
E-USŁUGI PUBLICZNE ANNO DOMINI 2017 – REALIA I OCZEKIWANIA
Prezentacja Architektury Informacyjnej Państwa oraz najważniejszych projektów e-administracji na poziomie centralnym (m.in. platformy aplikacje.gov.pl). Dyskusja nad relacjami projektów rządowych z lokalnymi.
PRZYSZŁOŚĆ PUBLICZNYCH SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
Przegląd stanu sieci regionalnych, prognoza ich rozwoju i możliwości współpracy. Otwieranie zasobów danych przez administrację lokalną. Przegląd inicjatyw Ministerstwa Cyfryzacji oraz działań najbardziej aktywnych samorządów miejskich.
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA - CYWILIZACYJNE WYZWANIE POLSKIEJ SZKOŁY
Prezentacja założeń i stanu zaawansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - programu zapewnienia polskim szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz platformy udostępnienia zasobów edukacyjnych. Dyskusja o finansowaniu OSE przez samorządy. Prezentacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.
KRYZYS PUBLICZNYCH ZAMÓWIEŃ NA PROJEKTY CYFROWE - PRZYCZYNY I SPOSOBY ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Prezentacja raportu na temat przetargów publicznych w sektorze publicznych w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz debata nad zmniejszającym się wolumenem zamówień i nowym sposobem kontraktowania usług firm informatycznych.
CYFROWE SZKOŁY XX WIEKU - ZARZĄDZANIE ZMIANA NA POZIOMIE PAŃSTWA
Przegląd modeli zarządzania projektami systemowych zmian w oświacie w krajach rozwiniętych. Dyskusja o wnioskach dla Polski.
KOMPETENCJE CYFROWE DLA ROZWOJU
Przegląd inicjatyw na rzecz podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych grup kluczowych dla rozwoju Polski (administracja, edukacja, MŚP) oraz debata nad rekomendacjami dla Rządu RP i samorządów lokalnych.
FORUM E-ZDROWIA
Prezentacje i analiza regionalnych projektów e-zdrowia planowanych do realizacji w latach 2017-2020 i ich powiązań z projektami centralnymi. Prezentacje rozwiązań technologicznych firm, uwierzytelnianie pacjentów i pracowników służby zdrowia w systemach e-zdrowia.
FORUM CYFROWEJ WSI
Przegląd cyfrowych idei dla wsi, prezentacja dobrych praktyk z lat 2012-2016 oraz spotkanie wójtów gmin wiejskich.
DEBATA STRATEGÓW:
Cyfryzacja dla odpowiedzialnego rozwoju.
DEBATA MENEDŻERÓW PROJEKTÓW:
Fundusze unijne – stracone złudzenia cyfryzacji
DEBATA EDUKATORÓW CYFROWYCH:
Analfabeci cyfrowi nie zbudują gospodarki wiedzy
STARTUPY I APLIKACJE MIEJSKIE
Prezentacja różnorodnych innowacyjnych inicjatyw cyfrowych dla gmin miejskich i wiejskich, poprawiających zarządzanie, komunikację władza-obywatel oraz jakość życia mieszkańców.
NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ
Prezentacja innowacyjnych rozwiązań wspomagających zarządzanie szkołami: platformy dla gmin, rozwiązania dla szkół.
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Prezentacja ogólnopolskiego programu wprowadzenia płatności bezgotówkowych i e-faktur w urzędach administracji lokalnej.
KRYPTOWALUTY I TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN W ADMINISTRACJI
Unikalna prezentacja zastosowań technologii blockchain w administracji. Przyszłość kryptowaluty w płatnościach na rzecz administracji.
PATRONI MEDIALNI

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.