21. Konferencja Miasta w Internecie

Gdańsk | Europejskie Centrum Solidarności

28-30 czerwca 2017

PRZEŁOMY I KOLEINY CYFROWEGO PAŃSTWA

Innowacja - Inteligencja - Interakcja

Rok 2017 przyniesie decyzje przesądzające o kształcie cyfrowych inwestycji w najbliższych 3-5 latach. Z mgły wieloletniej debaty wyłania się informatyczna architektura Polski. Co kilka tygodni pojawiają się nowe e-usługi publiczne dostępne potencjalnie w skali całego kraju. Władze województw ogłaszają najważniejsze konkursy na samorządowe projekty cyfrowe, które skonsumują lwią część ostatnich zapewne funduszy unijnych na ten cel. Operatorzy otrzymają finansowe wsparcie na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w tysiącach szkół, do których trafi wkrótce edukacja dzieci w zakresie programowania. Prawda to, czy fałsz? Jest sposób, aby się o tym przekonać. Kompleksowy i szczegółowy obraz cyfrowego rozwoju Polski przedstawimy podczas 21 KMWI w Gdańsku. I podejmiemy nad nim - obiecuję - dyskusję rzetelną i otwartą do bólu.

ZAPRASZAM!

KRZYSZTOF  GŁOMB
PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA "MIASTA W INTERNECIE"

ARCHITEKTURA CYFROWEJ POLSKI
Przegląd "linii współpracy" Rząd - Samorząd: projekty e-usług publicznych, platformy aplikacje.gov.pl, platformy obywatel.gov.pl.
CYFROWA POLSKA REGIONALNA
Przegląd innowacyjnych projektów średniej i dużej skali realizowanych i planowanych do realizacji w województwach.
FORUM CYFROWEJ WSI
Przegląd cyfrowych idei dla wsi, prezentacja dobrych praktyk z lat 2012-2016 oraz spotkanie wójtów gmin wiejskich.
FORUM E-ZDROWIA
Prezentacje i analiza regionalnych projektów e-zdrowia planowanych do realizacji w latach 2017-2020 i ich powiązań z projektami centralnymi.
PRZYSZŁOŚĆ PUBLICZNYCH SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
Przegląd stanu sieci regionalnych, prognoza ich rozwoju i możliwości współpracy. Otwieranie zasobów danych przez administrację lokalną. Przegląd inicjatyw Ministerstwa Cyfryzacji oraz działań najbardziej aktywnych samorządów miejskich.
E-USŁUGI PUBLICZNE ANNO DOMINI 2017 – REALIA I OCZEKIWANIA
Prezentacja Architektury Informacyjnej Państwa oraz najważniejszych projektów e-administracji na poziomie centralnym (m.in. platformy aplikacje.gov.pl). Dyskusja nad relacjami projektów rządowych z lokalnymi.
DANE PUBLICZNE – PRAWO OBYWATELI I SZANSA NA BIZNES
Otwieranie zasobów danych przez administrację lokalną. Przegląd inicjatyw Ministerstwa Cyfryzacji oraz działań najbardziej aktywnych samorządów miejskich.
KRYZYS PUBLICZNYCH ZAMÓWIEŃ NA PROJEKTY CYFROWE – CO Z NIMI ZROBIMY?
Prezentacja raportu na temat przetargów publicznych w sektorze publicznych w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz debata nad zmniejszającym się wolumenem zamówień i nowym sposobem kontraktowania usług firm informatycznych.
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA - CYWILIZACYJNE WYZWANIE POLSKIEJ SZKOŁY
Prezentacja założeń i stanu zaawansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - programu zapewnienia polskim szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz platformy udostępnienia zasobów edukacyjnych.
MODELE SKUTECZNEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ SZKÓŁ
Przegląd modeli zarządzania projektami systemowych zmian w oświacie w krajach rozwiniętych. Dyskusja o wnioskach dla Polski.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W SZKOLE
Blok poświęcony pakietowi niezbędnych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach oraz procedurom reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie zostaną wprowadzone obowiązkowo przez MEN od września br.
KOMPETENCJE CYFROWE DLA ROZWOJU – W POSZUKIWANIU DROGI DO CELU
Przegląd inicjatyw na rzecz podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych grup kluczowych dla rozwoju Polski oraz debata nad rekomendacjami dla Rządu RP i samorządów lokalnych.
MIEJSKIE CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH
blok prezentujący inicjatywy miejskie w zakresie tworzenia centrów cyfrowych usług wspólnych (do prezentacji swoich projektów zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Katowic, Tarnowa i Olsztyna)
CYFROWA TOŻSAMOŚĆ
miejsce samorządów w wielokanałowym systemie uwierzytelniania
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Prezentacja ogólnopolskiego programu wprowadzenia płatności bezgotówkowych i e-faktur w urzędach administracji lokalnej.
KRYPTOWALUTY I TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN W ADMINISTRACJI
Unikalna prezentacja zastosowań technologii blockchain w administracji. Przyszłość kryptowaluty w płatnościach na rzecz administracji.
PARTNERZY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.